استخدام کارگر بلوک زن در کرج
مشخص نشده
۴۳۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار جهت کار داربست در کرج
مشخص نشده
۴۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام داربست بند نیمه ماهر در هشتگرد
مشخص نشده
۵۶۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار با طناب در ارتفاع - کرج
مشخص نشده
۵۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساختمانی و باغبانی در منطقه شهریار
مشخص نشده
۷۳۱ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت