استخدام دکتر دامپزشک جهت همکاری در کرج
استخدام دامپزشک آقا دارای مدرک دکترای دامپزشکی در کرج
استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی
استخدام کاردان دامپزشک جهت کار در داروخانه دامپزشکی در کرج
استخدام دامپزشک (مسئول فنی) در یک شرکت معتبر تولیدی
استخدام متخصصین و رزیدنت داخلی دامپزشکی در کرج
استخدام مسئول فنی (دکتر دامپزشک) جهت همکاری در کرج
استخدام دامپزشک ترجیحاً خانم جهت مرغداری تخم گذار در کرج