استخدام کارگر ظرف شوی جهت کار در رستوران در کرج
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ظرفشوی جهت کار در رستوران در کرج
مشخص نشده
۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ظرفشوی جهت کار در رستوران در کرج
مشخص نشده
۱۱۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ظرفشور و سالن کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی ساده و آشپز از 11 استان کشور جهت کار در تهران، کرج و مازندران
مشخص نشده
۱۴۸ روز قبل
کردستان همدان کرمانشاه مازندران تهران البرز آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین مرکزی
تمام وقت
استخدام نیروی ساده و آشپز از 11 استان کشور جهت کار در تهران ،کرج و مازندران
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
کردستان همدان کرمانشاه مازندران تهران البرز آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین مرکزی
تمام وقت