استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۹ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کمک باریستا در یک کافه بستنی در البرز
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۸۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۰۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام باریستا جهت کار در رستوران در کرج
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت