استخدام مدرس زبان انگلیسی و سایر زبان ها در کرج
استخدام مدرسین با تجربه زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی،آلمانی،فرانسوی ،ترکی استانبولی - کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی،آلمانی و فرانسه،ترکی استانبولی
استخدام منشی،مدرس انگلیسی، آلمانی،‌ فرانسوی، ترکی،اسپانیایی
استخدام مدرسین با تجربه زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس زبان آلمانی ،فرانسه ،ترکی استانبولی در البرز
استخدام مدرس ترکی استانبولی در کرج
استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی جهت همکاری در کرج
استخدام مدرس انگلیسی (IELTS/TOEFL) ،فرانسه ،استانبولی ،کره ای
استخدام مدرسین با تجربه زبان های خارجی در کرج
استخدام مدرس زبانهای خارجی(انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی)-البرز
استخدام مدرس حرفه ای(انگلیسی،آلمانی،فرانسه، ترکی،هلندی،سوئدی)
استخدام مدرس حرفه ای(انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی،ایتالیایی)-کرج
استخدام مدرس انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی در البرز
استخدام مدرس ترکی استانبولی در کرج
استخدام مدرس حرفه ای زبان در گروه آموزشی ارتباطات در البرز
استخدام مدرس حرفه ای در گروه آموزشی ارتباطات در البرز
استخدام دبیر زبان ترکی استانبولی - کرج
استخدام مدرس زبان ترکی، آلمانی و انگلیسی در کیش دی /البرز