استخدام صندوقدار در یک سوپرمارکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام صندوقدار در یک سوپرمارکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام صندوقدار در مجموعه پوشاک ریسک در خوزستان
۶۶ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار در یک کافه فست فود در اهواز
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
خوزستان
تمام وقت پاره وقت
استخدام صندوقدار با بیمه در فروشگاه شهر خرید در اهواز
۱۱۸ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار با بیمه در فروشگاه قصرنور در اهواز
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
خوزستان
تمام وقت دورکاری