استخدام تعدادی همکار جهت چاپ پوشاک در کرج
مشخص نشده
۲۴۵ روز قبل
البرز
تمام وقت