استخدام 10 عنوان شغلی در شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب از 10 استان کشور
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز خراسان جنوبی سمنان قزوین گلستان مازندران هرمزگان
تمام وقت
استخدام کارشناس IT در گروه صنعتی پویا چوب از 7 استان کشور
البرز تهران خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی سمنان مازندران
تمام وقت