در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کارگر ماهر کارواش کار در کرج
مشخص نشده
۴۱۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۴۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر کارواشکار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۹۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۵۵۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۵۸۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۵۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر کارواش در کرج
مشخص نشده
۶۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارواش کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۶۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت