در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کارگر ماهر کارواش کار در کرج
مشخص نشده
۲۱۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۲۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر کارواشکار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۳۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۳۸۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر کارواش در کرج
مشخص نشده
۴۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارواش کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۴۳۴ روز قبل
البرز
تمام وقت