در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی ماهر تولید پنجره UPVC در کرج
مشخص نشده
۲۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و پنجره UPVC ساز در کرج
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر در کارگاه شیشه در کرج
مشخص نشده
۳۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر و نصاب در کرج
مشخص نشده
۴۰۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۴۱۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار شیشه ، قواره بر در کرج
مشخص نشده
۴۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر قواره بر شیشه در کرج
مشخص نشده
۴۹۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر دوجداره ماهر در کرج
مشخص نشده
۵۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در کرج
مشخص نشده
۵۳۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام برشکار حرفه ای شیشه دوجداره در کرج
مشخص نشده
۵۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت