ارسال آسان جدید
استخدام اپراتور تولید با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در کمالشهر البرز
البرز کمالشهر
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر تولید در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز ماهدشت
تمام وقت
استخدام کارگر خط تولید با بیمه، بیمه تکمیلی، سرویس و پاداش در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت