ارسال آسان
استخدام نماینده علمی با حقوق 10 تا 15 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پورسانت
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدرپ (نماینده علمی فروش) با حقوق 6 تا 20 میلیون و بیمه در کرج
البرز کرج، منطقه ۲، ساسانی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت