استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 6 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نیروی آقا جهت کار در فست فود در کرج
مشخص نشده
۴۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام برگرزن ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۵۱۱ روز قبل
البرز
تمام وقت