استخدام کارشناس تست نرم افزار در راهکار آرتین در شهرک مهندسی زراعی کرج
۲۵۳ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
تازه کار - Junior
Microsoft SQL Server