استخدام نیرو جهت آشپزخانه در بوشهر
مشخص نشده
۲۶۲۷ روز قبل
بوشهر
تمام وقت
استخدام صندوقدار در صنایع غذایی صدک - بوشهر
مشخص نشده
۲۶۵۷ روز قبل
بوشهر
تمام وقت