استخدام رئیس دفتر مدیریت با بیمه تکمیلی، پاداش و حقوق تا 8 میلیون/البرز
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان