استخدام راننده بنز کمپرسی با حقوق 7 میلیون در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده مبلمان فروشی در یک مجموعه در کرج
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت