استخدام نظافتچی درآمد تا 10 میلیون در شرکت مروارید نوتاش البرز در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱۰، حصار
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام نظافتچی جهت کار در منزل در محمدشهر
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
البرز محمدشهر
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نظافتچی درآمد تا 10 میلیون در شرکت مروارید نوتاش البرز در البرز
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱۰، حصار
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام خدمتکار منزل در مهرشهر
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی بابت انجام کارهای منزل در مهرشهر
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز چهار مهرشهر
تمام وقت
استخدام خدمتکار جهت کار در منزل در گوهر دشت
مشخص نشده
۳۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۵۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۶۰۲ روز قبل
البرز
تمام وقت