در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام خدمتکار جهت کار در منزل در گوهر دشت
مشخص نشده
۱۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۴۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۴۶۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت نظافت منازل در کرج
مشخص نشده
۵۱۵ روز قبل
البرز
تمام وقت