استخدام نیروی خدماتی جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۲۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۲۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت نظافت منازل در کرج
مشخص نشده
۳۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خدمتکار خانم جهت کار در منزل در کرج
مشخص نشده
۳۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت