در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام آرایشگر در یک سالن آرایش در البرز
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وردست و براشینگ کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وردست آرایشگر مسلط به براشینگ - کرج
مشخص نشده
۶۶۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وردست مسلط به براشینگ و اصلاح - کرج
مشخص نشده
۷۵۰ روز قبل
البرز
تمام وقت