استخدام رویه کوب ماهر جهت تولید مبل در جاده ملارد
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نجار در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر در محدوده کمالشهر کرج
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۱۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رویه کوب مبل کلاسیک جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۲۱ روز قبل
البرز
تمام وقت