در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام آرایشگر در یک سالن آرایش در البرز
مشخص نشده
۱۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ناخنکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت