استخدام همکار خانم جهت کار در صحافی در کرج
مشخص نشده
۴۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در چاپخانه در کرج
مشخص نشده
۵۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپراتور چاپ فلکسو در کرج
مشخص نشده
۶۸۰ روز قبل
البرز
تمام وقت