استخدام کمک بهیار یا پرستار یا تکنسین اورژانس در کرج
استخدام تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار - کرج
استخدام تکنسین اورژانس جهت کلینیک ترک اعتیاد در کرج
استخدام تعدادی تکنسین آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی - کرج
استخدام نیروی فوریت های پزشکی جهت اورژانس درمانگاه - کرج
استخدام بهیار آقا یا تکنسین فوریت جهت آمبولانس در کرج
استخدام تکنسین فوریت ها در مرکز ترک اعتیاد - کرج