استخدام صندوق دار با بیمه در شرکت فرش کوروش در زاهدان
۳۰۱ روز قبل
سیستان و بلوچستان
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام پذیرشگر خانم در شرکت هیوندای در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۷۶۷ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام پذیرشگر در شرکت هیوندای در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۷۷۰ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت