استخدام مدیر انبار با بیمه در شرکت اندیشه تجارت نیروان در کرج
البرز
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان