استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در البرز
۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در البرز
۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم حرفه ای با درآمد تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری