استخدام کارشناس کنترل کیفی انبار و ملزومات با بیمه، بیمه تکمیلی در البرز
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت