استخدام مونتاژ کار با بیمه در شرکت سامانه آزمای قائم در البرز
البرز کرج، منطقه ۱۰، خلج آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت