در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کیک پز و دسر زن جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کیک پز و دسر زن جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در قنادی در کرج
مشخص نشده
۵۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وردست کیک ساز آقا در کرج
مشخص نشده
۷۵۱ روز قبل
البرز
تمام وقت