استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام محقق دورکار در هلدینگ ایران تایپیست در البرز
۱۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر ارشد خانم در رشته مهندسی پزشکی
مشخص نشده
۱۰۱۲ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت
استخدام پژوهشگر ارشد خانم در رشته مواد نانو
مشخص نشده
۱۰۱۲ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت