استخدام سالادزن جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۴۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام سالادزن حرفه ای آقا در رستوران - کرج
مشخص نشده
۷۱۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام سالادزن جهت همکاری در عظیمیه - کرج
مشخص نشده
۹۵۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام سالادزن مسلط به صبحانه در کرج
مشخص نشده
۹۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت