در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام صافکار با حقوق و بیمه جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۲۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار به صورت درصدی یا حقوق در کرج
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش از البرز جهت کار در جاده مخصوص کرج
مشخص نشده
۲۲۹ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش در گاراژ تخصصی در کرج
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام صافکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت