استخدام تدوینگر با حقوق تا 6 میلیون و پاداش در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تدوینگر در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت