استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 6 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، پیتزازن در کرج
مشخص نشده
۱۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پیتزازن در رستوران کاژین در کرج
مشخص نشده
۱۷۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام پیتزازن گریل کار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت