استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۳۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۴۰۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده(نریتور)در رسانه فعال در زمینه تکنولوژی در البرز
مشخص نشده
۶۲۱ روز قبل
البرز
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری