در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی بنا و کاشی کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار بنا جهت کار در هشتگرد
مشخص نشده
۵۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی سنگ کار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۲۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت تیرچه و بلوک زنی در کرج
مشخص نشده
۱۲۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خدماتی و نظافتی در کرج
مشخص نشده
۱۴۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت