استخدام شاطر و وردست شاطر فانتزی کار با بیمه در نان لند در کرج
مشخص نشده
۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز چهار مهرشهر
تمام وقت
استخدام کارگر خمیرگیری در یک شرکت معتبر در ماهدشت
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
البرز ماهدشت
تمام وقت
استخدام وردست شاطر در مجموعه نان فانتزی نان لند در فاز 4 مهرشهر
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز چهار مهرشهر
تمام وقت