استخدام تعدادی بنا و کاشی کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۴۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کاشی کار در کرج شاهین ویلا
مشخص نشده
۵۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام استادکار کاشی کار جهت کار در هشتگرد
مشخص نشده
۵۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کاشی کار در کرج
مشخص نشده
۷۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کاشی کار و سرامیک کار در کرج
مشخص نشده
۱۰۰۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی سرامیک کار و گچ کار آقا در کرج
مشخص نشده
۱۲۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خدماتی و نظافتی در کرج
مشخص نشده
۱۴۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت