ارسال آسان
استخدام طراح و نقشه کش صنعتی با حقوق تا 10 تومان، بیمه در یک شرکت در ماهدشت
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح و نقشه کش صنعتی با حقوق تا 10 میلیون و بیمه در ماهدشت
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست تولید در البرز
مشخص نشده
۱۴ ساعت قبل
البرز
تمام وقت