ارسال آسان
استخدام تولید کننده محتوا (جلوی دوربین) با حقوق تا 10 تومان در کرج
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تولید محتوا با بیمه در فروشگاه اینترنتی چوبینر در کرج
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول تولید محتوا در سایت خرید عمده در کرج
۷ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند فروش و کارشناس تولید محتوا در البرز
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام ادمین تولید محتوا با بیمه، عیدی، سنوات در یک درمانگاه در البرز
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
تمام وقت