استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، مهرویلا غربی
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه در گروه صنعتی نامداری در کرج
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، باغستان
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری در کیان پخش البرز در البرز
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام منشی با بیمه در یک شرکت تولیدی - بازرگانی در کرج
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کوی کارمندان جنوب
تمام وقت