استخدام مترجم عربی در یک شرکت معتبر کامپیوتری در کرج
مشخص نشده
۱۱۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم حرفه ای با درآمد تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام مترجم مسلط به زبان عربی در کرج
مشخص نشده
۷۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مترجم زبان روسی در کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج
مشخص نشده
۱۵۰۷ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت