استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی با حقوق تا 15 میلیون، بیمه در کرج
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت