در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قصاب، مرغکار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۲۱۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام قصاب در پخش پروتئین یزدان در البرز
مشخص نشده
۲۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر جهت کار در قصابی در کرج
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
البرز
تمام وقت