در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی آقا آشنا به بافت در کرج
مشخص نشده
۳۹۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام بافنده ماهر فرش دستباف در کرج
مشخص نشده
۴۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده جهت قالی بافی در کرج
مشخص نشده
۹۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده فرش تبریز ماهر در کرج
مشخص نشده
۱۱۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده جهت بافت فرش در منزل
مشخص نشده
۱۱۱۰ روز قبل
البرز
تمام وقت