استخدام منشی خانم آشنا به کار فروش و بازاریابی در البرز
استخدام منشی خانم با مزایا در مطب چشم پزشکی - البرز
استخدام منشی به صورت پاره وقت در گروه زبان موسوی در البرز
استخدام منشی خانم مسلط به آفیس در کرج
استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و ثبت در سیستم/ البرز
استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر در کرج
استخدام منشی آشنا به اکسل جهت شرکت تولیدی در محدوده اشتهارد
استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر در کرج
استخدام منشی خانم در شرکت پرساتک در البرز
استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری و کامپیوتری در کرج
استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری و آفیس در کرج
استخدام منشی مسلط به ICDL جهت آموزشگاه در زنجان
استخدام خانم مسلط به کامپیوتر ترجیحاً ساکن گلشهر
استخدام منشی خانم مسلط به آفیس و اکسل در کرج
استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت شرکت منتخب در کرج
استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر در کرج
استخدام منشی (مسئول دفتر) در یک کارخانه در البرز
استخدام منشی اداری جهت کار دردفتر کارخانه در شهرک صنعتی صفادشت
استخدام منشی خانم مسلط به امور دفتری در البرز
استخدام منشی خانم مسلط به امور دفتری و فتوشاپ در کرج