ارسال آسان
استخدام کارشناس امور قراردادها با حقوق تا 18 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، دزاشیب
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 18,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس مناقصات با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس مناقصات در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تهران
تهران منطقه ۶، امیرآباد
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات با بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان جدید