ارسال آسان
استخدام صفحه آرا با بیمه در انتشارات پویش در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان جدید
استخدام 6 عنوان شغلی در موسسه نگاه مشرق میانه در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام صفحه آرا با بیمه در انتشارات پویش در تهران
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام صفحه آرا با حقوق از 6 تا 8 میلیون تومان در انتشارات پویش در تهران
۵۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت