استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
تمام وقت
استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت