ارسال آسان
استخدام منشی آشنا به حسابداری در مجموعه کیف ساهی در محدوده بهارستان
مشخص نشده
امروز
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری در بازرگانی ایمن نیرو در محدوده پامنار
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت